tirsdag, 02 februar 2021

26. februar er forslagsfrist til seiltinget

Written by
FORSLAGSFRIST 26. FEBRUAR: Har du noe du ønsker fremmet som et forslag på seiltinget. må forslaget innleveres innen 26. februar 2021 FORSLAGSFRIST 26. FEBRUAR: Har du noe du ønsker fremmet som et forslag på seiltinget. må forslaget innleveres innen 26. februar 2021 FOTO: Morten Jensen
Forslag som ønskes fremmet på seiltinget 13. mars, må være innlevert til Norges Seilforbund innen 26. februar.

Et av punktene på seiltingets agenda heter «Innkomne forslag», men forutsetningen for at forslag skal kunne behandles når man kommer til dette punktet, er at de er innlevert innen den fristen NSFs lover foreskriver – og det er 26. februar. Forslag skal sendes til Norges Seilforbunds generelle e-post-adresse.

Innen den samme datoen må også navn på de delegatene som alle seilforeningene rundt om i landet har tenkt å la seg representere ved, være påmeldt og registrert. 

For første gang i NSFs historie vil seiltinget bli arrangert digitalt. Det betyr at ingen delegater behøver reise noe sted, og det blir derfor mulig for alle seilforeninger i landet å delta.

Hvor mange representanter en seilforening kan delta med på seiltinget, bestemmes av foreningens medlemsantall. Har foreningen under 200 medlemmer per 31. desember 2020, kan den stille med én representant. Mellom 200 og 499 medlemmer gir anledning til å ha to. Tre representanter kan foreningen stille med dersom medlemstallet er mellom 500 og 999. De neste grensene er 1000–1999 (4), 2000–2999 (5) og en forening med over 2999 medlemmer kan ha seks stemmeberettigete delegater på seiltinget. Per i dag er KNS den eneste foreningen i landet med så mange deltagere.

Seilkretsene kan stille med en representant hver. Klasseklubbene er ikke representert på seiltinget med stemmerett, men to representanter, valgt av klasseklubbene, kan delta med talerett.

Foruten valg skal seiltinget godkjenne årsberetning og regnskap for 2019 og 2020, og det skal bestemme budsjett for de kommende årene. Det skal fastsette kontingenter og avgifter, behandle NSFs strategidokument og langtidsplan frem til 2024. Pluss en rekke andre formaliteter.

Seil-Norge i hele sin bredde vil treffes på seiltinget, men altså – digitalt denne gangen.