onsdag, 17 februar 2021

Husk påmelding til seiltinget innen 26. februar

Written by
DIGITALT: Under årets seilting vil det ikke bli stemt på denne måten. All stemmegivning og alt det formelle vil foregå på plattformen GoPlenum. Dialogene vil foregå på Teams. DIGITALT: Under årets seilting vil det ikke bli stemt på denne måten. All stemmegivning og alt det formelle vil foregå på plattformen GoPlenum. Dialogene vil foregå på Teams. FOTO: Morten Jensen
Lederne av alle de cirka 120 seilforeningene i landet skal i dag ha mottatt en påminnelse om at de må melde på sine delegater til seiltinget innen 26. februar.

For første gang i NSFs historie vil seiltinget bli arrangert digitalt. Det betyr at ingen delegater behøver å reise noe sted, og det blir derfor mulig for alle seilforeninger i landet å delta. Seiltinget skjer 13. mars, men alle foreninger som vil delta, må ha påmeldt sine delegater innen 26. februar.

I påminnelsen som i dag er sendt til alle seilforeningene, ligger det en link til plattformen «iSonen» hvor påmeldingen skal skje. Der må delegatenes navn, e-post-adresse og telefonnummer registreres.

– Av erfaringen vet vi, av ulike grunner, at ikke alle e-poster til seilforeningene når frem til de rette personene, så vi ser gjerne at alle engasjerte seilforeningsmedlemmer forsikrer seg om at foreningen deres er representert på seiltinget, sier Per Bøymo, teknisk ansvarlig som sitter i andre enden og tar i mot påmeldingene.

Kan seiltinget bli historisk?

– Med denne digitale løsningen tror og håper vi på at seiltinget vil få rekordmange deltagere. Det ville jo være fantastisk om vi ville kunne ha alle landets seilforeninger representert på seiltinget. Det vil bli historisk! Det er i alle fall ingen distanser eller økonomiske barrierer som er til hinder for det, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Hvor mange representanter en seilforening kan delta med på seiltinget, bestemmes av foreningens medlemsantall. Har foreningen under 200 medlemmer per 31. desember 2020, kan den stille med én representant. Mellom 200 og 499 medlemmer gir anledning til å ha to. Tre representanter kan foreningen stille med dersom medlemstallet er mellom 500 og 999. De neste grensene er 1000–1999 (4), 2000–2999 (5) og en forening med over 2999 medlemmer kan ha seks stemmeberettigete delegater på seiltinget. Per i dag er KNS den eneste foreningen i landet med så mange deltagere.

Seilkretsene kan stille med én representant hver. Klasseklubbene er ikke representert på seiltinget med stemmerett, men to representanter, valgt av klasseklubbene, kan delta med tale- og forslagsrett.

Forslag må fremmes innen 26. februar

Et av punktene på seiltingets agenda heter «Innkomne forslag», men forutsetningen for at de skal kunne behandles når man kommer til det punktet, er at de er innlevert innen den fristen NSFs lover foreskriver – og det er også 26. februar.

Så husk innen 26. februar: Meld på seilforeningens delegater og meld inn eventuelle forslag til seiltinget.

Og selve seiltinget – det finner sted 13. mars.