onsdag, 24 februar 2021

Seiltinget: Styret legger frem ny handlingsplan

Written by
20 SEILFORENINGER: To dager før påmeldingsfristen går ut, er kun 20 seilforeninger meldt sin interesse for å delta. 20 SEILFORENINGER: To dager før påmeldingsfristen går ut, er kun 20 seilforeninger meldt sin interesse for å delta. FOTO: Morten Jensen
Forslag til en helt ny og omarbeidet strategi- og handlingsplan som vil bestemme NSFs kurs de neste to–fire årene vil bli lagt frem for seiltinget. Men foreløpig er det kun 20 seilforeninger kan være med på å bestemme den endelige planen.

Deltagerlisten til seiltinget øker sakte, men kanskje litt for usikkert. Det er nå kun to døgn igjen til påmeldingen stenger. Kun 20 av landet 117 seilforeninger er representert.

Seiltinget, som skal avholdes digitalt 13. mars, har en lang rekke saker som skal behandles og vedtas. Og det som vil bli vedtatt, legger premissene for hvilken kurs seilforbundets styre og administrasjon skal sette ut i de neste to til fire årene. Budsjett, handlingsplan og valg av nytt styre er kanskje de tre viktigste ingrediensene som vil fargelegge fremtiden.

– Jo, flere seilforeninger som er med på beslutningene som tas, desto bedre. Den eneste muligheten til å kunne påvirket utfallet av disse forslagene, er å melde seg på og delta på seiltinget. sier generalsekretær Per Christian Bordal, som fortsatt håper på rekordoppslutning all den stund seiltinget foregår digitalt og derved er kostnadsfritt for de deltagende seilforeningene og seilkretsene.

Den nyandlingsplanen som legges frem for seiltinget, er betydelig omarbeidet i forhold til tidligere versjoner, og den inneholder en lang rekke nye punkter og forslag til kursvalg. Alle tingdokumentene vil være tilgjengelige på NSFs nettside etter at fristen for å melde seg på og komme med forslag til saker som ønskes behandlet har løpt ut ved midnatt 26. februar.

Drøbaksund, Bergens, Moss og Åsgårdstrand Seilforening samt Sola Brettseilerklubb og Vestland Seilkrets er de nyankomne påmeldte deltagerne på seiltinget 13. mars i løpet av det siste døgnet. For Drøbaksund stiller Guro Steine, som er foreslått som ny president i NSF for de fire neste årene. Denne representasjonen utgjør tilsammen 42 personer.

20 seilforeninger er påmeldt – 97 savnes fortsatt!

Påmelding til seiltinget skjer på påmeldingsplattformen iSonen, og alle landets seilforeninger skal ha mottatt link som fører inn til denne påmeldingen.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Drøbaksund Seilforening: Guro Steine
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerklubb: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets