Displaying items by tag: Christian Radichs Ærespris

fredag, 18 september 2020 11:48

Hvem blir Årets trener og ildsjel?

Prisene Årets Ildsjel og Årets Trener skal deles ut i høst, og etter en sesong helt utenom det vanlige, er disse prisene viktigere enn noen gang.

Sesongen 2020 har vært utfordrende og annerledes. Smittevernsreglene har lagt store hindringer i veien for aktivitet og trening rundt om i seilforeningene. Likevel har foreningslivet rundt om i landet kanskje blomstret mer enn noen gang. Det er blitt vist kreativitet i å finne løsninger og oppfinnsomhet når det gjelder å kunne gi seilerne tilbud innenfor de rammene man til en hver tid har måttet forholde seg til.

I dette arbeidet er det helt sikkert noen ildsjeler eller trenere som har stått frem og gjort en ekstraordinær innsats, og nå vil Norges Seilforbund gjerne ha forslag til kandidater til prisene som vil gi en honnør til nettopp denne gruppen i seil-Norge.

Fristen for å nominere sine kandidater i alle de tre kategoriene er 1. november.

Kriteriene for å bli vurdert som Årets Trener og Årets Ildsjel er disse:

Årets Trener

 • Har gjort en solid innsats, utover det man kan forvente av en trener.
 • Har vært med å skape en ekstraordinær utvikling eller en ekstraordinær prestasjon (gjerne for en større gruppe).
 • Har søkt å tilegne seg mer kunnskap om trenergjerningen og ønsker å dele denne med andre trenere.
 • Har gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats.
 • Har fremstått som en rollemodell.
Tidligere tildelinger:
 • 2019: Marthe Bjerkåsholmen, Asker
 • 2018: Måns Hellström, KNS
 • 2017: Jon Alexander Mortensen, Bærum
 • 2016: Jan Steven Johannessen, Moss
 • 2015: Iens Ludvig Høst, KNS
   20191012 215241 MJP
   ÅRETS TRENER 2019: Marthe Bjerkåsholmen ble Årets Trener 2019. Hvem som skal blir det i 2020 vil NSF gjerne ha forslag til. FOTO: Morten Jensen

Årets Ildsjel

 • Vedkommende har gjort en solid innsats over minst ti år.
 • Hun/han kan ikke være ansatt i eller lønnet for arbeidet som legges til grunn for tittelen.
 • Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats formseilforeningen og/eller medlemmene i seilforeningen.
Tidligere vinnere:
 • 2019: Pål Kragset, Ålesund
 • 2018: Frode Stavang, Florø
 • 2017: Erik Ask, KNS
 • 2016: Gerd Esplid, Lysakerfjorden
 • 2015: Rolf Hermansen, Ran
Nominasjonsprosessen

– Alle som vil kan nominere kandidater og sende dem til sin forening med en skriftlig begrunnelse. Styrene i foreningen skal så sende de nominerte til Norges Seilforbund, sier Per Christian Bordal.

Fristen er 1. november.

Forslagene til Årets Trener vil bli vurdert av en jury som består av trenerutvalget i NSF og generalsekretær Per Christian Bordal. Juryens innstilling vil så bli behandlet av NSFs styre, som står for den endelige utnevnelsen.

Når det gjelder Årets Ildsjel, vil juryen bestå av generalsekretær og de to siste avgåtte presidentene i Norges Seilforbund, som er Tor Møinichen og Peter L. Larsen. Deretter blir det samme prosedyre i NSFs styre.

Christian Radichs Ærespris

Også Christian Radchs Ærespris skal deles ut i høst. Prisen tildeles unge, norske seilere i alderen 15–21 år som har utmerket seg med sitt engasjement for å skape et bedre miljø, fremme seiling generelt eller har bidratt til å spre ren seilglede.

I år skal Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund peke ut en ny vinner, og alle foreninger oppfordres til å sende inn sine kandidater.  Målet med prisen er å stimulere til økt aktivitet og bredere forståelse for hva seiling er.

Vi har tidligere spurt om kandidater til denne prisen:

Les: Finn en kandidat til Christian Radichs Ærespris

Tidsfristen for å nominere kandidater til Christian Radichs Ærespris er også satt til 1. november. Kandidater til Christian Radichs Ærespris kan meldes inn til Per Christian Bordal.

Published in Forsiden
onsdag, 02 september 2020 14:02

Finn en kandidat til Christian Radichs Ærespris

Flere steder rundt om i landet finnes det kandidater som har gjort seg fortjent til Christian Radichs Ærespris. Nå vil NSF vite hvem disse er. Send inn forlag på kandidater!

Prisen tildeles unge norske seilere i alderen 15–21 år som har utmerket seg med sitt engasjement for å skape et bedre miljø, fremme seiling generelt eller som har bidratt til å spre ren seilglede.

Seilforeninger tilsluttet Norges Seilforbund kan nominere en kandidat som tilfredsstiller kravene, og gi en fyldig begrunnelse til NSF innen 1. oktober. Vinneren blir utpekt av en jury som er satt sammen av Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund. 

Vanligvis utdeles prisen under seilergallaen om høsten hvert år. men ettersom den festen på grunn av korona-restriksjonene ikke lar seg gjennomføre, vil æresprisen bli utdelt ved en passende anledning senere i høst.

På tokt med «Christian Radich»

SolbakkenPrisen består av et ukelangt tokt med «Christian Radich» til en verdi av rundt 10 000 kroner i det påfølgende år. Den gjelder om ønskelig deltagelse i Tall Ships Race, såfremt «Christian Radich» deltar i regattaen det aktuelle året. Prisvinneren får dekket reisen til og fra «Christian Radich».

Vinneren i 2019 var Øyvind Solbakken (16) fra Soon Seilforening, som har vært med på et tokt i farvannet rundt Kanariøyene.

– Det var mange tau å holde rede på. Hva de het og hva de ble brukt til. Men så oppdaget jeg at det var et system i virvaret, og siden gikk det ganske raskt å lære seg alle navnene og hvordan hele riggen funket, sier han til magasinet Christian Radich-nytt.

Han synes opplevelsen var kul, og spesielt likte han det gammeldagse ved fullriggeren.

– Det var som å være om bord i et seilende museum, sier han.

Han opplevde både nattseilas og kuling på toktet. Han klatret i riggen og hadde sine vakter ved roret. Både klatringen og styringen var uvant.

– Veldig gøy etter hvert som jeg fikk «teken», sier han.

Prisens formål

Christian Radichs Ærespris er et samarbeid mellom foreningen Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund.

Målet er å stimulere til økt aktivitet og bredere forståelse for hva seiling er, sett i et historisk perspektiv og som del av den norske, maritime arven.

Vinneren forplikter seg til å sende inn en reiseskildring (foto, video og/eller tekst) fra toktet som fritt kan benyttes av Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund.

Forslag til kandidater kan sendes til Per Christian Bordal. Og fristen – den er 1. oktober – så da er det bare å finne frem til alle de unge seilerne som evner å gjøre en liten forskjell!

Published in Forsiden
onsdag, 28 august 2019 08:47

Hvem er årets mest brennende sjeler?

Den store seilfesten etter mesternes mester nærmer seg, 12. oktober. Der skal vi dele ut tre ærespriser som seilforeningene skal nominere kandidater til. Frist er 20. september.

I 2018 ble Christian Radichs Ærespris delt ut for tredje gang. Den gikk til Sindre Bakke i Bundefjorden Seilforening, for sitt engasjement i seilforeningen. Premien var en ukestur med Christian Radich.

I år skal Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund peke ut en ny vinner, og alle foreninger oppfordres til å sende inn sine kandidater.  Målet med prisen er å stimulere til økt aktivitet og bredere forståelse for hva seiling er. Prisen tildeles unge norske seilere i alderen 15–21 år som har utmerket seg med sitt engasjement for å skape et bedre miljø, fremme seiling generelt eller har bidratt til å spre ren seilglede.

Årets Trener og Årets Ildsjel skal også deles ut. Det blir femte gang at NSF deler ut disse hedersbevisningene.

Fristen for å nominere sine kandidater i alle de tre kategoriene er 20. september

Kriteriene for å bli vurdert som Årets Trener og Årets Ildsjel er disse:

ÅRETS TRENER

 • Har gjort en solid innsats, utover det man kan forvente av en trener.
 • Har vært med å skape en ekstraordinær utvikling eller en ekstraordinær prestasjon (gjerne for en større gruppe).
 • Har søkt å tilegne seg mer kunnskap om trenergjerningen og ønsker å dele denne med andre trenere.
 • Har gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats.
 • Har fremstått som en rollemodell.

Tidligere tildelinger:

 • 2018: Måns Hellström, KNS
 • 2017: Jon Alexander Mortensen, Bærum
 • 2016: Jan Steven Johannessen, Moss
 • 2015: Iens Ludvig Høst, KNS

ÅRETS ILDSJEL

 • Vedkommende har gjort en solid innsats over minst ti år.
 • Hun/han kan ikke være ansatt i eller lønnet for arbeidet som legges til grunn for tittelen.
 • Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats formseilforeningen og/eller medlemmene i seilforeningen.

Tidligere vinnere:

 • 2018: Frode Stavang, Florø
 • 2017: Erik Ask, KNS
 • 2016: Gerd Esplid, Lysakerfjorden
 • 2015: Rolf Hermansen, Ran

NOMINASJONSPROSESSEN

– Alle som vil kan nominere kandidatene og sende dem til sin forening med en skriftlig begrunnelse. Styrene i foreningen skal så sende den nominerte til Norges Seilforbund, sier Per Christian Bordal.

Fristen er 20. september.

Forslagene til Årets Trener vil bli vurdert av en jury som består av sportsjefen (Rigo de Nijs), generalsekretær Per Christian Bordal og en representant fra trenerutvalget i NSF. Juryens innstilling vil så bli behandlet av NSFs styre, som står for den endelige utnevnelsen.

Når det gjelder Årets Ildsjel, vil juryen bestå av generalsekretæren og de to siste avgåtte presidentene i Norges Seilforbund (Tor Møinichen og Peter L. Larsen). Deretter blir det samme prosedyre i NSFs styre.

Kandidatene til Christian Radichs Ærespris blir vurdert av en komité med representanter fra Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund.

Send inn ditt forslag til Per Christian Bordal så snart som mulig.

Published in Forsiden