Displaying items by tag: Spørreundersøkelse

torsdag, 05 november 2020 13:26

Si din mening i spørreundersøkelsen

Det er fortsatt mulig å besvare NSFs store spørreundersøkelse. – Spesielt oppfordrer vi unge seilere og damer til å sende inn svar, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Han forteller at responsen på undersøkelsen har vært veldig god, og det er vi veldig godt fornøyde med. Rundt 2000 svar er kommet inn. Men vi ønsker oss et enda bredere spekter av besvarelser, sier han.

Celin Huseby i Elire, selskapet som gjennomfører undersøkelsen, forteller at hele 75 prosent av besvarelsene kommer fra aldersgruppen 41 til 70 år.

– Derfor ønsker vi oss flere besvarelser fra yngre seilere, slik at vi får en jevnere aldersspredning, påpeker Per Christian Bordal.

Og når Huseby forteller at 86 prosent av besvarelsene stammer fra menn, gir Bordals andre ønske seg selv:

– Vi håper å få inn besvarelser fra enda flere damer enn vi har til nå!

Medlemmer i KNS, Bergen, Oslo, Stavanger, Tønsberg og Bærum har vært de ivrigste til å svare, så her er det bare for medlemmer i alle andre seilforeninger og sende inn sine besvarelser for å endre denne statistikken.

Undersøkelsen vil ligge tilgjengelig i omtrent en uke til før resultatet skal telles opp og innspillene være med på å forme fremtiden til Norges Seilforbund.

Så kjenn din besøkelsestid, bli med og besvar undersøkelsen!

– Selv om vi spesielt ønsker oss unge- og dame-stemmer, er alle svar velkomne, sier Per Christian Bordal.

Det tar deg en 10 minutters tid å besvare den.

Published in Forsiden
fredag, 23 oktober 2020 13:50

Stor medlemsundersøkelse er i gang

Startskuddet for en stor medlemsundersøkelse gikk i dag. Medlemmene i alle landets seilforeninger fikk i morges en forespørsel per e-post om å besvare et 30-tall spørsmål.

– Vi har sendt ut over 30 spørsmål til cirka 15 000 personer, og vi håper flest mulig vil ta seg tid til å besvare dem. Svarene håper vi vil gi oss et bilde av medlemmene i norske seilforeninger; hva de er opptatt av og hvordan NSF som organisasjon kan gjøre en best mulig jobb, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Han forteller at resultatene fra undersøkelsen også vil bli brukt overfor potensielle samarbeidspartnere, slik at de skal få innsikt i hvilke kommersielle verdier NSF besitter.

– Per i dag kommer i stor grad inntektene våre i form av tildelinger, men for å flere ben å stå, ønsker vi å knytte til oss samarbeidspartnere som kan være med og løfte NSFs arbeid videre.

Har du ikke fått tilsendt tilgang til undersøkelsen per e-post, kan du besvare den her.

I innledning til undersøkelsen står det mer konkret:

«Hensikten med medlemsundersøkelsen er å tegne et godt bilde av medlemsmassen i seilforeningene tilknyttet Norges Seilforbund… . Resultatene blir analysert og vil i etterkant brukes i internt strategiarbeid, i innsalg mot nye samarbeidspartnere, kommunikasjonsarbeid ut mot forbundets medlemmer og til utvikling av NSF som en merkevare»

Undersøkelsen gjennomføres av Norges Seilforbund i samarbeid med konsulentfirmaet Elire, som NSF har innledet et samarbeid med.

– Vivil veldig gjerne at flest mulig seilere skal besvare den, sier Bordal.

Published in Forsiden