Displaying items by tag: spillemidler

mandag, 01 februar 2021 08:43

Nå kan foreningene søke på spillemidler

I disse dager for lederne i alle landets seilforeninger en viktig epost. Den instruerer lederne i hvordan de kan søkepå å få refundert kostnader til utstyr kjøpt i 2020. Søknadsfrist er 10. mars.

Ordet «spillemidler» klinger nok positivt i de fleste seilforeningslederes ører. Det betyr en mulighet til å få refundert noen av kostnadene foreningen har hatt i forbindelse med innkjøp til utstyr og anlegg. For å få tilgang til disse midlene, må det søkes – og det skjer en gang årlig.

Og nå er tiden inne. Anleggsrådgiver Torstein Busland i Norges Idrettsforbund har nå sendt en e-post til alle landets seilforeninger med en beskrivelse av hvordan søknader skal fremmes. For erfarne ledere er dette en kjent prosess, men all den stund ledere og styrer kommer og går, vil det alltid være behov for repetisjon og forklaring.

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under Klubbguiden og på temasiden for støtte- og tilskuddsordninger. Klikker man seg inn der, vil man under hva slags utstyr som det er mulig å søke på, finne listen over seilutstyr som Norges Seilforbund har spesifisert som mulig å søke på:

  • Joller/brett for opplæring og aktivitet 
  • Kjølbåt for opplæring og aktivitet
  • Store bøyer til regattabaner
  • Tyngre moringer ti regattabaner
  • Sikringsbåt
  • Motor til sikringsbå
  • Henger til sikringsbåt
  • Søknaden skal fremmes i Sportsadmin, der den som søker, må være innlogget med Min idrett-bruker.

– Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden, skriver Torstein Busland i eposten til lederne.

Den siste setningen har han skrevet med fete typer og i rødt. Med andre ord er det svært viktig.

En annen setning han skriver i rødt er denne:

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden. Lykke til!

Da er det med andre ord å håpe at landets 120 seilforeningsledere setter seg til tastaturet og søker på sin forenings vegne. Om de har kjøpt noe i 2020 av det NSFs liste foreskriver.

Og fristen; den er 10. mars!

Published in Forsiden
Tagged under