tirsdag, 18 juni 2019 13:35

Holdhavet rent og Clean seas

Written by
Clean Seas digital English holdhavetrent

Seiling er miljøvennlig. Vi drives frem av vinden. Havet er helt avgjørende – ikke bare for at vi som seilere skal ha det fint – men også for alt livet på jorden. Derfor har NSF valgt å engasjere seg i havets ve og vel. NSF er medlem av Norsk Friluftsråd og HoldNorgeRent, organisasjonen som arrangerer Strandryddedagen. NSF er også en del av UN Environment-kampanjen «Clean Seas – Turn the tide on Plastic».

Fra og med 1. januar 2020 ble Thomas Nilsson engasjert for å øke miljøbevisstheten blant seilere, seilforeninger og klasseklubber og gjennom dem bidra til å redusere forsøpling av havet.

NSF har også utviklet appen #holdhavetrent der man kan registrere søppel man har plukket opp av havet eller bort fra strender. Det engasjementet har også ført til et eget prosjekt mot marin forsøpling som er delvis finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.
Prosjektet skal bidra til at seilere plukker søppel på havet og i strandkanten hele året. Vi er tross alt i frontlinjen når det gjelder å oppdage marin forsøpling ute i skjæra. Dessuten er det veldig viktig å fjerne plastikk og lignende fra havet så tidlig som mulig før det blir malt opp til ekstremt skadelig mikroplast.

Egen app

Vi har utviklet en egen app som du kan laste ned fra App Store og Google Play. Her kan du registrere søppelet du finner og dermed bidra til at vi får bedre statistikk på hvor mye søppel som plukkes. Appen er gratis. Vi har flere #HoldHavetRent ambassadører som bidrar aktivt til å både rydde søppel og motivere andre til det. Vi ønsker absolutt flere frivillige som kan gjøre en forskjell. Kontakt jon.amtrup@seiling.no for mer informasjon.

Storstilt HoldHavetRent-kampanje
I 2017 fikk vi 450.000 kroner av Miljødirektoratet for å øke kampen mot marin forsøpling. Det meste av pengene gikk til å engasjere klubbene rundt hele kysten til å rydde plast fra våre strender. Seilerne samlet inn rundt 70 tonn med søppel i denne aksjonen.
NSF jobber videre med HoldHavetRent-kampanjen for å sikre havet, og vår, sunnhet. Vi har også blitt en del av FNs verdensomspennende Clean Seas kampanje.

Foredragsserie
NSF tilbyr foreninger et inspirerende foredrag om å seile norskekysten, samt råd og tips til hvordan du kan bidra til å holde den vakre kysten ren mens du nyter den. Ta kontakt med jon.amtrup@seiling.no eller på telefon 932 28 926 hvis din forening er interessert i et foredrag.