Displaying items by tag: søknad

lørdag, 03 april 2021 06:11

Nå kan det søkes om Equinor-støtte

To ganger i året deler Equinor ut midler til gode formål til prosjekter som omfatter barn, ungdom og studenter innen kategoriene idrett, kultur og utdanning. Nå er det tid for å søke.

Du kan søke om midler til små eller store prosjekter, og Equinor deler ut to summer – 10 000 eller 100 000 kroner – til de prosjektene som får tommelen opp. Prosjektene må handle om barn og ungdom under 25 år; det er det viktigste kriteriet. 1. april åpnet årets første søkeperiode, og den varer frem til 30. april. Neste «vindu» for å søke er 1. til 30. september.

« Vi i Equinor vet at det finnes titusenvis av gode formål der ute som gjør en stor forskjell i livene til barn, ungdom og studenter. Bak alle disse gode formålene og flotte organisasjonene står det tusenvis av foreldre og frivillige som steker vafler, rigger utstyr, er trenere og som alle bruker mye av sin fritid for at andre skal ha et godt tilbud. Vi ønsker å gi enda mer tilbake til alle disse gode formålene», skriver Equinor selv om støtteordningen.

Tema samarbeid

For å søke om 100 000 kroner er det en del kritierier, og hver søkeperiode har et tema. Temaet for søkeperioden 1.–31. april er «samarbeid».

«Vi tror at det å samarbeide for å skape en bedre hverdag for barn og ungdom er viktigere enn noen gang med tanke på hvordan pandemien har lagt begrensinger på sosialt liv og aktiviteter det siste året.  Vi håper at de tildelingene vil gir i denne perioden vil glede tusenvis av mennesker over hele landet», skriver Equinor.

For å søke om 10 000 kroner, behøver ikke det som det søkes om midler til, handle om samarbeid.

Støtte til reise- og opphold er noe av det Equinor ikke gir støtte til. Ei heller til bygninger og vedlikehold. Utstyr til aktivitet, er imidlertid innenfor, og i forrige periode fikk for eksempel Larvik Seilforening 100 000 kroner til innkjøp av Optimist-joller.

Personlige søknader til privatpersoner får også tommelen ned – søknaden må inkludere en forening eller klubb med eget organisasjonsnummer.

Les mer om Equinors støtteordning.

Published in Forsiden
Tagged under
fredag, 18 desember 2020 15:08

Snart skal det søkes på tilskudd til utstyr

Snart vil alle landets seilforeninger få en invitasjon fra Norges Idrettsforbund om å søke om spillemidler til bidrag til utstyr som er anskaffet i 2020. Den invitasjonen gjelder det ikke å gå glipp av og følge opp!

Årlig tildeles landets seilforeninger omlag to millioner kroner i støtte til dekning av utstyr som foreningene har kjøpt, og et tilsvarende beløp blir det trolig i år også.

– Vi har fått beskjed om at invitasjonen fra NIF kommer rett over nyttår. Søknadene skal som tidligere innleveres elektronisk på nettet, og det vil det bli åpnet for å kunne gjøre i månedsskiftet januar/februar. Nytt av året er imidlertid at søknad, dokumentasjon og kvitteringer denne gangen skal leveres inn samtidig, så derfor gjelder det å ha alt klart når søknaden skal fylles ut, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Tidligere har denne prosessen foregått i flere etapper, men nå skal alt leveres inn samlet på samme nettside hvor søknaden skal skrives.

Den endelige søknadsfristen vil ventelig være en gang i første halvdel av mars 2021, men en konkretisering av fristen vil komme i invitasjonen fra NIF som alle landets seilforeninger får. Tidligere har Norges Seilforbund hatt et ord med i laget med hensyn til hva slags utstyr som vil være prioritert dekket, men til neste år vil det være den totale mengden alle idrettslag søker om, som vil definere mengde og fordeling. Utgjør for eksempel de samlede søknadene 25 prosent av tilgjengelige midler, så vil alle få 25 prosent av det man har søkt om.

Utstyr man kan få tilskudd til, er nå dette:

 • Joller/brett for opplæring og aktivitet
 • Kjølbåt for opplæring og aktivitet
 • Store bøyer til regattabaner
 • Tyngre moringer til regattabaner
 • Sikringsbåt
 • Motor til sikringsbåt
 • Henger til sikringsbåt
Published in Forsiden
søndag, 19 juli 2020 11:59

Ny krisepakke – har foreningen søkt?

Fredag 17. juli kom det en ny korona-krisepakke til frvilligheten. Har seilforeningen tapt inntekter den kan få dekket? 

Regjeringen har servert frivilligheten i Norge en ny krisepakke i forbindelse med koronapandemien. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner – deriblant seilforeninger og klasseklubber som er registrert i Frivillighetsregisteret – som har hatt betydelige inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet. Dette gjelder aktiviteter som er blitt påvirket av pålegg eller råd gitt av staten.

Krisepakke nummer to gjelder for perioden 12. mars og frem til 31. august i år.

Det kan søkes om:

 • Tapte inntekter som skulle vært arrangert i denne perioden. Eksempler på type inntekter er tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, tapte loppemarkedsinntekter eller kiosksalg.
 • Tapte billettinntekter fra for eksempel andre aktiviteter som skulle ha foregått i foreningens anlegg.
 • Tapte utleieinntekter foreningen har.
 • Tapte inntekter som følge av at foreningen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Det kan ikke søkes om kompensasjon for:

 • Sponsor- og reklameinntekter
 • Pengegaver
 • Medlemsinntekter
 • Ordinære treningsavgifter

Les mer om krisepakken.

Published in Forsiden
Tagged under
onsdag, 28 august 2019 15:13

Viktige frister for å søke støtte

Har seilforeningen din et godt prosjekt den vil søke støtte til? Sparbankstiftelsen DnB har frist 1. september og Gjensidigestiftelsen 15. september.

En søknad til en stiftelse kan være det som gjør en drøm til virkelighet eller som kan sette vinger til et spennende eller hardt tiltrengt prosjekt i seilforeningen din. Både Sparebankstiftelsen DnB og Gjensidigestiftelsen har bidratt med atskillige millioner av kroner til seilrelaterte prosjekter opp igjennom årene. Ikke minst har Norges Seilforbundet hatt stor glede av slike midler, som for eksempel til prosjektet «Opplev Seiling – Seiling for alle».

Har foreningen et prosjekt den trenger midler til å realisere, kan det derfor være vel verdt å søke om dem. I så måte må man være rask på labben. Sparbankstiftelsen DnB har frist 1. september og Gjensidigestiftelsen 15. september.

Sjekk på nettsiden til stiftelsene om hva man kan søke midler til. Stiftelsene har hver sin sin profil som bestemmer retningen som midlene deres tar veien.

Sjekk Sparebankstiftelsen DnB

Sjekk Gjensidigestiftelsen

Norges Seilforbund kan være behjelpelige med råd og tips til søknader. Ta kontakt med Per Christian Bordal eller Morten Jensen.

Published in Forsiden