Banner klubbkonferansen på web

Mange seilforeninger arrangerer sommerskoler for barn i sommerferien. Felles for de fleste leirene er at mange barn i løpet av disse ukene får en tilnærming til seiling, båtliv og et liv på sjøen. Sommerleirene er også en ypperlig anledning for seilforeningene til å introdusere de unge for hva foreningen har å tilby og hva barna kan oppleve av mestring og glede i et marint miljø.
Utfordringen er imidlertid at disse sommerleirene kanskje ikke primært har fungert som rekruttering av nye unge medlemmer til foreningene. I praksis har en forsvinnende liten andel av deltagerne blitt aktive seilere i foreningen etter leiren. Hvorfor er det slik og hva kan vi gjøre med det? Det er noe av det vi skal diskutere på dette møtet.
Flere seilforeninger har forsøkt å snu tenkingen rundt nybegynneropplæring og -trening. Hvordan de har lykkes og hvilke erfaringer de har gjort seg, vil du få høre om. Leif C. Middelthon fra Stavanger, Inge Bøen fra Ålesund, Marthe Bjerkåsholmen fra Asker og Hedevig Nilsson fra Bærum Seilforening vil gi korte erfaringsglimt fra ulike forsøk på å introdusere de yngste nybegynnerne til seilsporten.
Deretter blir det åpen dialog om hvordan vi kan sikre at flere av de som møter seilsporten for første gang, faktisk blir fast trenende seilere.

Per Christian Bordal og Iens Ludvig Høst vil lede møtet, som er åpent for alle interesserte. Bli med!FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG

Ordene som danner overskriften på denne sekvensen, er stjålet. De er hentet fra visjonen til fotballklubben Bryne, som har fostret fotballfenomenet alle snakker om nå, Erling Braut Haaland. Der skulle det ikke være noen topping av lagene. Alle som var med skulle bli sett, og det var ingen som følte noe nederlag over å spille for 2. laget. Erling Braut Haaland er et produkt av denne filosofien.
Målet er å få med flest mulig og at de er med lengst mulig. Og nærmest som en konsekvens av dette, blir de også best mulig.Rekrutteringsprosjektet «Peiling på seiling» ble lansert under seiltinget i 2019, og den første sesongen er blitt gjennomført i en del seilforeninger. Mestring og personlig utvikling hos den enkelte seiler mer en resultater er en rød tråd i opplegget i «Peiling på seiling».
En målsetting er at seilforeninger som ikke kjenner opplegget, gjennom deltagelsen på klubbkonferansen skal bli inspirerte til å bruke det i sin nybegynneropplæring
I «Peiling på seiling» er det mestring og ikke regattaresultater som har fokus når fremgang skal måles og verdsettes, og opplegget består av seks trinn seilerne skal igjennom før de får «sort belte» i seiling.


 


Må man selv ha seilt en spesifikk båttype for å kunne bli en god trener for seilere i den klassen?

Svaret er nei! På klubbkonferansen får du høre historien til Bjørnar Erikstad, som jo er en av verdens beste 2.4 mR-seilere. Uten noensinne å ha sittet om bord i en 29er eller 49er, ble han en glimrende skiff-trener. Nå har han tatt et steget videre til å bli trener for den foilende Waszp-jollen. Der er han også god. Hva skjedde og hvordan gjorde han dette?
Den norske trenerutdannelsen handler ikke lenger om å bli en god trener i en spesifikk klasse, men om å kunne trene mennesker og tilegne seg kunnskap om det du skal lære bort.Hvordan kan seilforeningen bli det foretrukne stedet «å henge» for ungdommen. Vi henter inn ideer og tanker fra andre idretter og tar diskusjonen om hvordan vi kan gjøre seilforeningen til en spennende sosial arena for barn/ungdom og voksne?


 

NORGES SEILFORBUND- KLUBBKONFERANSEN