Klubbkonferansen 2020 ble gjennomført som Webinar

Her er linker til videoopptakene som ligger på NSFs Facebook side:

Førstegangsopplevelsen
Resultat vs mestring
Har vi peiling på seiling?
Trenerrollen
Klubben som sosial arena

NORGES SEILFORBUND- KLUBBKONFERANSEN