Seiltinget 2021

For første gang i NSFs historie vil seiltinget bli arrangert digitalt. Det betyr at ingen delegater behøver reise noe sted, og det blir derfor mulig for alle seilforeninger i landet å delta.

Lørdag 13. mars fra kl 10 om morgenen starter Norges Seilforbunds ting. Det blir et digitalt seilting denne gangen, og på dette tinget skal kursen som seil-Norge skal styre etter de neste årene, stukket ut og besluttet. Seiltinget er seil-Norges viktigste møte.

– Som en følge av koronapandemien har styret besluttet at seiltinget i 2021 skal avholdes digitalt ved bruk av en egnet elektronisk plattform. Dette vil det være anledning til ifølge uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020, heter det i innkallingen som ble sendt til alle landets seilforeninger og seilkretser 1. desember.

Vanligvis har pluss/minus hundre delegater fra rundt regnet en tredel av landets seilforeninger møtt frem, men i og med at seiltinget denne gangen blir digitalt, vil trolig langt flere seilforeninger komme til å delta. Deltagelse denne gangen vil ikke kreve noen form for reisekostnader, noen som tradisjonelt har vært en bøyg for mange mindre seilforeninger og hindret dem fra å delta.

Seiltinget vil følge den dagsordenen som loven tilsier, hvilket blant annet betyr valg. I år skal det velges ny president etter Jørgen Stang-Heffermehl, som har sittet ved roret i fire år og derved ikke kan gjenvelges. 

Påmeldte deletager

Fornavn Etternavn Klubb
silje with asker seilforening
Kristian Carlstedt Asker Seilforening
Henrik Larsen Bergens Seilforening
Eivind Bakke Bundefjorden Seilforening
Anne Berggraf Bundefjorden Seilforening
Arne Isaksen Bundefjorden Seilforening
Christian Galtung Gundersen Bærum Seilforening
Marius Ellingsen Bærum seilforening
Hedevig Nilsson Bærum Seilforening
Marianne Mogstad Solbakken Bærum seilforening
Marius Ellingsen Bærum Seilforening
Geir Odmar Heldal Christianssands Seilforening
Guro Steine Drøbaksund seilforening
Regis Jean Paul Rougier Gandsfjord Seilforening
  Rougier Gandsfjord Seilforening
Georgios Nikoltsis grimstad
Odd Steffen Garvik Haugesund Seilforening
Thomas de Lange Wenneck Hjellestad Seilforening
Anne Hatteberg Nicolaysen Hjellestad Seilforening
Karl-Christian Agerup KNS
Nils Klippenberg KNS
Anders Brændsgaard Kristensen KNS
Benedicte Bjørland KNS
Anne Wichstrøm KNS
Geir Oterhals Molde Seilforening
Pål Sletvold Molde Seilforening
Truls  Holm Olsen Moss Seilforening
Stein Frode Bulling-ness Møre og Romsdal Seilkrets
Endre Sjøvold Nesodden Seilforening
Hilde  Forslund Nesodden Seilforening
Erik Berg Oslo Seilforening
John Fullman Oslo Seilforening 
Emilie Altmann Oslo Seilforening 
Vidar Løining Rogaland Seilkrets
Viggo Holm Sandefjord Seilforening
Margit Gyllenhammar-Wiig Sandefjord Seilforening
Kristian Oppedal Sola Brettseilerforening
Håvar Frafjord Sola Brettseilerforening
Anders Torbjørn Rekaa Soon seilforening
Nina Birkeland Soon Seilforening
Christian Middelthon Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club
Harald Thomsen Vestland Seilkrets
Bjørn Sigfred Stien Vågsbygd seilforening
Andreas S. Larsen Ålesunds Seilforening
Therese Giske Søvik Ålesunds Seilforening
Per Arne Høstvang Åsgårdstrand Seilforening