Morten Jensen

Morten Jensen

Ved hjelp av en tydelig strategi- og handlingsplan, et sterkt styre med bred kompetanse og et utbredt samarbeid med administrasjonen ønsker NSFs nyvalgte president, Guro Steine, å føre NSF-skuta videre på stø kurs.

Guro Steine fra Drøbaksund Seilforening ble valgt til Norges Seilforbunds nye president på seiltinget 13. mars. Hun var foreslått som arvtager til president Jørgen Stang-Heffermehl av valgkomiteen, og hun fikk også med seg hele styret som valgkomiteen hadde innstilt. Det kom ingen benkeforslag på andre navn.

Det betyr at det nye styret i Norges Seilforbund har denne sammensettingen:

 • President: Guro Steine, Drøbaksund Seilforening (4 år)
 • 1. visepresident: Ole-Petter Pollen, Moss Seilforening (2 år)
 • 2. visepresident: Inge Bøen, Ålesunds Seilforening (4 år)
 • Styremedlem: Kirsti Pettersen, Soon Seilforening (4 år)
 • Styremedlem: Anne Moe Nikolaysen, KNS (4 år)
 • Styremedlem: Marthe Enger Eide, Bærum Seillforening (4 år)
 • Styremedlem: Håvard Katle Fjon, Stavanger Seilforening (4 år)
 • Varamedlem: Nina Myhre, KNS (2 år)
 • Varamedlem: Leif C. Middelthon, Stavanger Seilforening (2 år)

– Dette er en oppgave jeg gleder meg til, men det er også med stor ydmykhet jeg påtar meg ansvaret med å lede NSF-skuta videre, sa den nyvalgte presidenten da seiltinget ble avsluttet.

– Men å være leder betyr heldigvis ikke at man skal kunne alt alene. Det viktigste er å omgi seg med mennesker som kan mer enn en selv.

Nytt styre er godt sammensatt

Guro var derfor både glad og fornøyd med det nye styret hun har fått med seg. Hun mener det innehar den nødvendige kompetansen, bredden, dybden og kreftene som skal til for at de skal kunne gjøre den jobben som trengs for å videreføre det arbeidet det sittende styret har gjennomført.

Det avtroppende styret med Jørgen Stang-Heffermehl ved roret vil kanskje aller mest bli husket for den store, økonomiske snuoperasjonen som er blitt gjort i løpet av de fire siste årene. Fra å stå på vaklende økonomisk grunn da Jørgen & co overtok, kan Guro Steine og hennes styre nå overta et solid forbund med god kontroll og et sunt regnskap.

Den nyvalgte presidenten er innforstått med at hun nå leder et forbund og en aktivitet med lange tradisjoner. Seilsporten oppstod i Norge allerede på 1800-tallet, og i de siste 50 årene har Norges Seilforbund vært ansvarlig for å samle all seilsportsaktivitet i Norge.

Viktig å strekke seg mot nye mål

– Det er viktig å ha solide røtter, men det er også viktig at treet som utgjør seil-Norge, skyter nye skudd og strekker seg mot nye mål.

Hun pekte på at seiltinget nettopp hadde vedtatt en tydelig strategi- og handlingsplan for den kommende perioden. Planen er omredigert og er blitt tilført mye nytt i forhold til den gamle, og den skisser opp klare mål og handlinger for et nye styret. Under behandlingen på seiltinget ble den justert noe og tilført noen nye punkter.

– Med utgangspunkt i denne planen ser jeg frem til at vi sammen skal bringe seilsporten videre mot visjonen om å skape seilglede for alle – i et rent hav, sa hun.

Mye ros til avtroppende president

  MJP6786
 KORONA-HILSEN: Avtroppende president Jørgen Stang-Heffemehl blir takket av av nyvalgt president, Guro Steine, med meterlang avstand på ekte koronavis. FOTO: Morten Jensen

Jørgen Stang-Heffermehl ble takket for sitt store engasjement og store arbeid som han har nedlagt for Norges Seilforbund.

– Jeg vil takke Jørgen for det store engasjementet i vervet som president gjennom fire år. Jeg er kanskje den som aller best vet hvor mye tid han har brukt på dette, sa generalsekretær Per Christian Bordal, som har samarbeidet nært med ham.

Han trakk frem Jørgens egenskaper som en varm, rolig og varsom leder, som også kunne være bestemt og myndig.

– Jeg er imponert over måten han balansert disse egenskapene på, sa Bordal, som selv fikk takk og ros av den avtroppende presidenten som en person med dyp innsikt i seiling og med stor arbeidskapasitet. Blant annet.

– Jeg har jo holdt på med seiling fra jeg var barn, og det å være president var min måte å gi noe tilbake til sporten på. Disse fire årene har vært en usedvanlig hyggelig periode i livet mitt, sa Jørgen Stang Heffermehl.

Tar fatt med en gang

Det nye styret trådte i kraft umiddelbar og hadde sitt første styremøte allerede 10 minutter etter at seiltinget var avsluttet. Og som selve tinget, foregikk også styremøtet digitalt. Av- og påtroppende president var de eneste fra styrene som var fysisk til stede da seiltinget ble avviklet i kantinen til Norges Idrettsforbund lørdag 13. mars.

I en drøy times pause under seiltinget lørdag 13. mars, blir det avholdt et åpent webinar kl 12:00. Der blir regatta-arrangementene som tilbys landets seilere, satt under lupen. Webinaret har mange spennende innledere.

Det mangler ikke på ekspertise som vil komme med innspill rundt dette temaet, der det store spørsmålet er hva som skal til for at deltagerlistene til landets regattaer skal bli fyldigere? Spørsmålet er enkelt og liketil, men langt fra lett å besvare. For et det er veldig mange elementer som spiller inn for at en regatta skal bli til det arrangementet du virkelig husker – og vil delta på i igjen.

Et vellykket arrangement som samler mange fornøyde deltagere handler om tid og penger, om formater og regler, om rammene rundt og synliggjøringen. Det handler også om fasiliteter, funksjonærer og frivillighet. Og det dreier seg om utstyr, tekniske hjelpemidler, båter og data. Variablene er mange og mulighetene uante.

Webinaret kan følges direkte fra kl 12:00 på Norges Seilforbunds Facebook-side.

Avskyr ventetid og utsettelsesflagg

Men så kan man jo også spørre seg, slik den amerikanske seilerlegenden Ken Read, gjør det: Må man gjøre alt så stort og vanskelig?

Selv sitter han for øyeblikket og kommenterer America’s Cup på New Zealand for utenlandske medier og er i sentrum for de virkelig store begivenhetene, men i året som er gått, er det helt andre og jordnære erfaringer han har gjort seg. Og noe av det han har gjenoppdaget og som korona-året har påtvunget ham, er gleden over å delta i den lokale seilingen igjen.

Et annet spørsmål han stiller seg, er: Må man gjøre alt så himla perfekt? 

Ken Read byr på mange spennende, matnyttige og jordnære innfallsvinkler i sin samtale med Thomas Nilsson om hva som spiller en rolle for at seilere skal bli fornøyde. Ventetid er noe han avskyr, og utsettelsesflagget bør pakkes vekk, mener han.

Fornyelse må komme innenifra

Idrettspresident Berit Kjøll vil innlede seminaret og noen av hennes stikkord er fellesskap og helhet. Hun slår også et slag for å stjele fra andre idretter, men påpeker at seilsporten må fornye seg selv og selv bestemme målet for fornyelsen.

Norges kanskje største seilerkjendis, Knut Frostad, vil også komme innom seminaret. Hva han vil snakke om er ennå usikkert, men det ryktes at han gjennom en undersøkelser Navico, bedriften han leder, har gjort om seilere og deres interesser og preferanser, vil kunne komme med mye spennende tallmateriale.

Magnus Hedemark, selveste seilsportsliga-generalen, vil snakke om synlighet, markedsføring, formidling og den sosiale rammen rundt arrangementer. Men han sier også noe sånt som at seilsporten i sin iver etter fornyelse ikke må miste sin sjel og identitet. Man må ikke nødvendigvis skape noe nytt. Det kan være like viktig og fornuftig å forbedre det som er.

I Asker går man svanger med en ny regatta-idé for maraton-seiling med det nye iQfoil-brettet der det ikke gjelder å komme først i mål, men å seile lengst. Moderne tracking-teknologi gir muligheter som kan skape nye, morsomme regatta-formater. Asker-ideen har definitivt overføringsverdi til alle andre klasser – og den kan videreutvikles og nyanseres.

En konkurranse behøver ikke alltid gå ut på å seile fortest og komme først i mål. Seilsporten, som i seg selv er så kompleks, bør i så henseende by på atskillige muligheter for konkurranse på ulike plan og måter. Og i det lyset vil nok mange si at seilsporten fortsatt er svært konservativ. Enn så lenge gjelder det stort sett å seile fortest.

Håper webinaret vil motivere

Kappseilingsreglene vil også bli viet oppmerksomhet under seminaret. For mange er de uoverkommelig vanskelige å forstå. Kan de forenkles? Spørsmålet stilles under webinaret.

– Håpet vårt med dette webinaret er at det skal anspore og motivere til å tenke nytt, skape noe nytt, forbedre det som er og utvikle arrangementene som tilbys landets seilere – slik at enda flere har lyst til å delta og vil synes at det er morsomt å seile, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Lørdag 13. mars vil Norges Seilforbund få en ny president, og seiltinget vil komme til å vedta en helt ny handlingsplan.

Representanter fra 40 seilforeninger og tre seilkretser samt det sittende styret i Norges Seilforbund vil utgjøre delegatene som lørdag 13. mars sammen skal stikke ut kursen for NSFs neste to års-periode. Seiltinget skjer i år for første gang digitalt, og det i seg selv blir en helt ny begivenhet og erfaring.

Guro Steine fra Drøbaksund Seilforening er innstilt som ny president og arvtager etter Jørgen Stang Heffermehl, som har sittet ved roret i fire år og ikke ønsker gjenvalg. 

Ole-Petter Pollen fra Moss og Inge G. Bøen fra Ålesund er foreslått å skulle besette de to visepresident-vervene. 

Anne Moe Nikolaysen fra KNS, Marthe Enger Eide , Bærum og Håvard Katle Fjon fra Stavanger vil kunne bli nye ansikter i styret, mens Kirsti Pettersen fra Soon er foreslått å rykke opp fra sin nåværende varamann-plass til å bli styremedlem. 

Nina Myhre, KNS og Leif G. Middelthon fra Stavanger er innstilt som nye varamedlemmer.

Slik ser forslaget som valgkomiteens leder, Tor Møinichen, vil presentere og som seiltinget skal ta stilling til om det er fornøyd med.

Hele valgkomiteens innstilling i dokumentet «Saksliste Seiltinget 2021» på NSFs seiltingside. Samme sted kan også NSFs årsrapport, strategi- og handlingsplan og budsjett lastes ned.

En helt ny visjon for NSF

Et viktig dokument som det nye styret skal arbeide etter, vil være NSFs Strategi- og handlingsplan. Seiltinget vil bli presentert for en ny plan som i noen grad bygger på den gamle, men som også er fornyet på en rekke punkter.

– Vi har blant annet løftet blikket for å speile samfunnsutviklingen og trender i tiden, sier Guro Steine, som skal presentere planen.

Endringer i planen har blant annet ført til at NSF har formulert en helt ny visjon. Den er formulert slik: 

«Seilglede for alle – i et rent hav!»

«Inspirert av samspillet mellom aktivitet, teknologi og naturkrefter skal seiling skape glede, friluftsopplevelser, mestring og idrettsprestasjoner på en bærekraftig måte.» 

Seks overordnete mål

Strategi- og handlingsplanen peker dessuten ut seks overordnete mål for NSF:

 • Gjøre seilsporten attraktiv for alle og øke rekrutteringen til sporten.
 • Styrke frivillighetsarbeidet i alle deler av det organiserte seil-Norge.
 • Skape vinnere i internasjonale mesterskap.
 • Sikre gode og forutsigbare politiske og økonomiske rammebetingelser for seiling.
 • Sørge for at all seilaktivitet er ansvarlig og bærekraftig og har minst mulig negativ miljøpåvirkning.
 • Sikre mangfold og toleranse ved at alle, uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisitet, økonomi og ferdigheter, skal kunne delta på lik linje både som utøvere og tillitsvalgte.

Prioriterte områder det skal arbeides med

Og for å nå disse målene, har det sittende styret i NSF prioritert disse områdene for det nye styret og den kommende perioden:

 • Skape attraktive aktivitets- og opplæringstilbud, med særlig fokus på nye formater tilpasset seilernes behov og ønsker, som bidrar til økt rekruttering og seilaktivitet i hele landet.
 • Legge til rette for toppidrett med ambisjoner og prestasjoner på internasjonalt toppnivå.
 • Gjøre seilsporten enda mer synlig og kommersiell attraktiv for å sikre gode og forutsigbare økonomiske rammevilkår for satsing på både toppidrett og aktiviteter for bredde og rekruttering.
 • Ha økt fokus på integrasjon og mangfold og legge til rette for at alle, uansett kjønn, funksjonsnivå og sosioøkonomisk bakgrunn, skal kunne ta del i seiling på egne premisser.
 • Tydeliggjøre seilingen og idrettens rolle i det grønne skiftet og i arbeidet med å nå målet om en mer bærekraftig fremtid.
 • Sikre en effektiv og hensiktsmessig organisering og bemanning av NSF som bidrar til å oppfylle forbundets hensikt og mål.

Strategi- og handlingsplanen er et forslag fra de sittende styret og skal vedtas på seiltinget. 

Fire innkomne forslag

Å godkjenne NSFs regnskaper og vedta nytt budsjett for de kommende årene er også en viktig oppgave representantene på seiltinget har. 

En post på dagsorden som gjerne resulterer i en del diskusjon, er de innkomne forslagene. Til årets seilting er det kommet fire forslag – tre fra KNS og ett samlet fra klasseklubbene.

KNS ønsker å innføre egne NM-medaljer til kvinnelige seilere etter visse kriterier, de har et forslag knyttet til sikkerhetsopplegget rundt jolle-arrangementer og de fremmer et forslag som inneholder en oppfordring til alle seilforeningene om å benytte Rubic som medlemssystem.

Forslaget fra klasseklubbene går på å gjeninnføre engangslisensen «til en fornuftig pris».

Styret har avgitt sin innstilling til hvert av forslagene, men det er opptil seiltinget å fatte de endelige vedtakene.

Seiltinget overføres direkte og kan følges av alle

Seiltinget starter lørdag 13. mars klokka 10:00 og kan følges av alle interesserte direkte på NSFs Facebook-side. Der kan man følge forhandlingene og det innlagte webinaret, men det vil ikke bli anledning til å kommentere det som foregår. Det vil det være opptil representantene fra seilforeningene og seilkretsene å gjøre. De vil følge forhandlingene på Teams og ivareta sine medlemmers interesser og synspunkter der. 

Sendingen på Facebook vil bli delt opp i tre bolker. 

Den første som starter klokka 10, slutter cirka 11:30. 

Kl 12:00 starter NSFs tingwebinar som setter søkelyset på regattaer og arrangementer. Det vil vare i rundt regnet en time.

Kl 13:30 fortsetter så tingforhandlingene frem til man er kommet igjennom hele dagsordenen.

Disse deltar på seiltinget

40 av NSFs 117 tilsluttede seilforeninger og tre seilkretser er påmeldt til seiltinget 2021: 

 • Arendals Seilforening: Einar Frodesen
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt, Calle Andersen, Eirik Tenningen
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen, Inge André Utåker
 • Bodø Seilforening: Jens Petter Beranek Holm
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Båtlaget Njord/Tysnes: Vegard Aslaksen, Einar Aslaksen
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Drammens Seilforening: Torbjørn Almeland
 • Drøbaksund Seilforening: Harald Klæboe, Eli Rondeel
 • Fredrikstad Seilforening: Sandra Hatch
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Haugesund Seilforening: Odd Steffen Garvik
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Holmestrand Seilforening: Hans Narverud, Petter Byermoen Jahre
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm, Anne Moen Nikolaysen
 • Larvik Seilforening: Tore Hansen, Torgeir Svolsbru, Ina Kristoffersen
 • Lillesand Seilforening: Ranveig Andersen
 • Malvik & Stjørdal Seilforening: Magne Kjerkreit
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Nesodden Seilforening: Endre Sjøvold, Hilde Forslund
 • Nordhordland Seilforening: Frode Knutsen, Harald Matland, (Torhild Skage, Stian Flataker)
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann, Maren Holm Olsen
 • Oslofjorden Seilklubb: Anette Melsom Myhre
 • Ran Seilforening: Emilie Kathrin Vabø, Espen Børresen
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerforening: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Stavanger Seilforening: Leif Middelthon, Marit Hagland, Leif Arild Åsheim
 • Søgne Seilforening: Oddvar Larsen
 • Tønsberg Seilforening: Eirik Brekke
 • Ullern Seilforening: Joachim Lyng-Olsen, Gerhard Yngve Amundsen, Nils Stousland Parnemann
 • Ulstein Seilforening: Kurt Håvard Skeide
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsane Seilforening: Christoffer Opstvedt
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang

SEILKRETSER:

 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets: Harald Thomsen
Mandag startet NM i e-seiling. 10. mars starter et seilsportsliga-«vorspiel» i form av en ligarunde med e-seiling. Alle landets seilforeninger er invitert til å stille lag i SAP eSeilsportsliga 2021!

E-seiling er i skuddet og over 100 seilere vil i den kommende måneden kjempe om NM-medaljer i denne digitale grenen av seilsporten. Men nå blir det også e-seiling i vår hjemlige seilsportsliga. Internasjonalt er eSAILING Champions League godt i gang, og nå følger Norge etter.

– Ja, vi har tenkt på dette med en eSeilsportsliga en god stund, og nå setter vi i gang med en ligarunde som et aldri så lite «vorspiel» før ligaen starter fysisk i mai. Alle landets seilforeninger er invitert til å stille lag – og det koster ingen ting å være med, sier Magnus Hedemark i SailLogic, som i likhet med den virkelige seilsportsligaen, også er ansvarlig for gjennomføringen av SAP eSeilsportsliga 2021.

Kvalifisering og deretter finale

Og det hele er ganske enkelt, ifølge Magnus:

– Det blir én stor kvalifiseringsrunde om kvelden 10. mars med fem seilaser i J/70 i løpet av kvelden, hvoretter de beste går til finalen 17. mars for en ny runde á fem seilaser der.

Alle landets seilforeninger kan stille med ett lag, og laget kan bestå av én seiler som seiler alle rundene i kvalifiseringen og eventuelt i finalen, eller laget kan bestå av flere seilere som deler på å seile seilasene.

– Det er helt opp til seilforeningene om de vil satse alt på ett kort, eller om de vil sette sammen et lag av flere seilere. Men hver forening kan stille med kun ett lag.

Flotte premier

Magnus Hedemark forteller at det vil bli seiling med 20 lag i hver kvalifiseringsgruppe, og han kan love flotte premier som tilfaller foreningene. En av premiene er for eksempel et sett med lag-bibber som kan brukes i seilsportsligaen, og team-jakker fra Helly Hansen Den gjeveste premien går til vinneren, og det er en reell rabatt på deltageravgiften i selve seilsportsligaen. 

–  Virtuell seiling er i støpeskjeen, og jeg tror vi kanskje allerede til vinteren vil få se et større et mer seriøst opplegg i form av en eSeilsportsliga. Nå i første omgang håper vi at SAP eSeilsportsliga skal bli en hyggelig «get together» og «vorspiel» før årets sesong, der alle får kjenne litt på konkurransegenet igjen og får møte hverandre. For e-seiling er også veldig sosialt og morsomt på den måten at konkurrentene kan chatte med hverandre under stevnet, sier Magnus Hedemark.

Det er som sagt åpent for alle seilforeninger å stille lag, det er gratis og påmeldingen skjer på Manage2Sail.

Kvalifisering til 1. divisjon 22. mai

Magnus Hedemark minner også om at det skal avholdes en kvalifiseringsrunde i Sandefjord til fem ledige plasser i 1. divisjon før ligaen starter, og han håper eSeilsportsligaen 10. og 17. mars vil kunne inspirere flere til å stille lag i kvalifiseringen.

– Ja, vi håper mange seilforeninger vil stille lag i Sandefjord. Det vil være gratis å delta også der, og skulle man være blant de fem beste, er ikke foreningen forpliktet til å benytte plassen.

– Ved siden av å finne de fem nye seilforeningene i sesongens 1. divisjon, ønsker vi nemlig at kvalifiseringen skal representere en mulighet for alle landets seilforeninger til å få kunne oppleve ligastemningen og få prøve seg på ligaseiling i J/70, sier Magnus Hedemarkeilspor

Kvalifiseringen i Sandefjord går av stabelen 22.mai.

Smittesituasjonen når det gjelder Covid 19, tillater ikke at det blir avholdt nasjonale treningssamlinger i forbindelse med påsken. Seilforeningene oppfordres i stedet til å holde lokale og regionale samlinger for sine seilere.

– Covid 19-situasjonen tillater dessverre ikke at Norges Seilforbund kan invitere til den tradisjonelle vårsamlingen vi pleier å ha hvert år i forkant av påsken. I stedet må vi appellere til seilforeningene rundt om i landet om å arrangere lokale og regionale treningssamlinger for sine seilere innenfor de smittevernsreglene som måtte gjelde for området, sier Iens Ludvig Høst i Norges Seilforbund.

Dette er han veldig lei seg over å måtte melde, men han håper NSF i stedet vil kunne invitere til en storslått høstsamling på Hvasser etter sesongen. 

– Høstsamlingen i begynnelsen av oktober er også en årlig tradisjon. og forhåpentlig er pandemien såpass på tilbaketog at den samlingen vil kunne gå som planlagt, sier Iens Ludvig Høst.

– Da er alle OL-seilerne og trenerne hjemme igjen, og jeg håper virkelig vi skal kunne få til noe fint og nyttig der, og så håper jeg seilforeningene rundt om i landet til erstatning for vårsamlingen, kan få til det beste for seilerne sine innenfor rammene av smittevernsreglene, sier han.

Vårsamlingen har ved siden av å være nyttig for seilerne, også vært en arena for trener 2-kandidatene til å få erfaring somtrenere, dommere og arrangører.

– De vil i stedet få tildelt oppgaver rundt om seilforeningene slik at de får den praksisen de skal ha for å kunne fullføre utdanningen sin, forteller Høst.

Når det gjelder vår- og påskesamlinger med lokalt tilsnitt, er det allerede klart at KNS, Norges Toppidrettsgymnas, Bundefjorden og Moss Seilforening vil gå sammen om å holde en samling i Moss helgen før påske. Den vil være for Laser-seilere.

Før det, helgen 13. og 14. mars, skal imidlertid Soon Seilforening ha sin Frostbite-samling, som er åpen for Optimist U10, U12 og U15, Laser (alle) og RS-Feva.

I påsken blir det samling for jolleseilere på Vestlandet i regi av Ran Seilforening. I Moss blir det en tilsvarende samling – denne gangen for Laser- og 29er-seilere.

Alle samlingene har påmelding via Manage2Sail.

Fristen for å melde på delegater til seiltinget 13. mars er utsatt, og det er det flere grunner til.

Fristen for å melde på delegater til seiltinget, som foregår 13. mars, er utsatt til 7. mars.

– Det er det flere grunner til, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

– Den ene er at vi ser at det er veldig mange av «de gamle traverne« som har meldt seg på. Og med det mener jeg at det er de store, dominerende og engasjerte seilforeningene som stort sett alltid er med på seiltinget, som er påmeldt. Og det er supert. Men i og med at seiltinget denne gangen er digitalt og at det dermed ikke er økonomiske eller reisemessige barrierer som forhindrer deltakelse, så hadde vi håpet på å få med mange av – helst alle – de mindre seilforeningene som sjelden er representert i slika fora.

– Vi vil gjerne ha så mange som mulig med og engasjerte i norsk seilsport, og det at vi nå åpner opp for å melde seg på helt frem til midnatt søndag 7. mars, håper jeg vil resultere i at alle foreningene som ennå ikke er påmeldt, også melder seg på.

Den andre grunnen til at påmeldingsfristen er utsatt, er av mer kuriøs karakter:

– Vi har rett og slett vandret litt av gammel vane i tidligere fotspor. Grunnen til at vi har operert med en tidlig tidsfrist, er at det i forbindelse med et seilting er mye praktisk å ordne med; som for eksempel hotellrom, bespisning og møtelokaler. Men all den stund vi i år ikke har noen slike utfordringer, er det ingen grunn til å lukke døren så tidlig, sier Per Christian Bordal.

Påmeldingsfristen er derfor utsatt til 7. mars kl 23:50.

Styrene i alle seilforeningene i landet skal ha få tilsendt en påmeldingslink direkte. Den fører til plattformen iSonen hvor påmeldingen til seiltinget foregår.

– Vanligvis er det en styresak å velge hvem som skal representere seilforeningen på seiltinget, og grunnen til at vi har påmeldingen på denne måten og ikke bare offentliggjør en åpen link man kan melde seg på via, er at vi må registrere at de som melder seg på, representerer seilforeningen som de melder seg på under, sier Per Bøymo i NSF, som administrerer påmeldingen.

Per i dag er 38 av NSFs 117 tilsluttede seilforeninger påmeldt. Det er tredel av samtlige foreninger. Det er med andre ord svært god plass til de øvrige foreningene i landet.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt, Calle Andersen, Eirik Tenningen
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen, Inge André Utåker
 • Bodø Seilforening: Jens Petter Beranek Holm
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Båtlaget Njord/Tysnes: Vegard Aslaksen, Einar Aslaksen
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Drammens Seilforening: Torbjørn Almeland
 • Drøbaksund Seilforening: Harald Klæboe, Eli Rondeel
 • Fredrikstad Seilforening: Sandra Hatch
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Haugesund Seilforening: Odd Steffen Garvik
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Holmestrand Seilforening: Hans Narverud, Petter Byermoen Jahre
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Larvik Seilforening: Tore Hansen, Torgeir Svolsbru, Ina Kristoffersen
 • Lillesand Seilforening: Ranveig Andersen
 • Malvik & Stjørdal Seilforening: Magne Kjerkreit
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Nesodden Seilforening: Endre Sjøvold, Hilde Forslund
 • Nordhordland Seilforening: Frode Knutsen, Harald Matland, (Torhild Skage, Stian Flataker)
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann, Maren Holm Olsen
 • Oslofjorden Seilklubb: Anette Melsom Myhre
 • Ran Seilforening: Emilie Kathrin Vabø, Espen Børresen
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerforening: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Stavanger Seilforening: Leif Middelthon, Marit Hagland, Leif Arild Åsheim
 • Tønsberg Seilforening: Eirik Brekke
 • Ullern Seilforening: Joachim Lyng-Olsen, Gerhard Yngve Amundsen, Nils Stousland Parnemann
 • Ulstein Seilforening: Kurt Håvard Skeide
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsane Seilforening: Christoffer Opstvedt
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets: Harald Thomsen
Den kommende uken skal norske seilere i ilden på utenlandske regattabaner. 3. mars starter Youth Foiling World Cup. 7. mars begynner EM i RS:X.

For brettseileren Endre Funnemark fra KNS vil det kommende EM-et i RS:X som starter søndag 7. mars, bli svært viktig. Norge er allerede kvalifisert for en kvoteplass i OL, og EM i Vilamoura i Portugal vil være en av to muligheter for Endre til å kunne kvalifisere seg til den norske OL-plassen. Den  andre muligheten kommer i slutten av april i den franske Middelhav-byen Hyères. Den store regattaen der teller i år som RS:X-klassens VM.

Kravet som Endre Funnemark står overfor, er en 12. plass eller bedre. Klarer han det, vil en OL-billettt til Tokyo sannsynligvis kunne være godt innen rekkevidde.

Sebastian Wang-Hansen kvalifiserte Norge i 2019 for en plass i OL, men han har senere lagt opp. Endre Funnemark er nå eneste norske seiler i RS:X-klassen på et høyt, internasjonalt nivå.

Les mer om Endre på SEILmagasinet.no og finn informasjon om EM på mesterskapets eventside.

Foilere i Italia

 69F Startfelt
 HEFTIG: De norske seilerne skal få kjørt seg når starten går under Youth Foiling World Cup i Gaeta i Italia 3. mars. FOTO: Youth Foiling World Cup

Før Endre skal i ilden, er det imidlertid en annen norsk kvartett som skal ut og måle krefter med noen av verdens beste seilere i sin aldersklasse. Onsdag 3. mars starter Liberty Bitcoin Youth Sailing World Cup i Gaeta i Italia. Der stiller et lag fra Sandefjord Seilforening, Xela Racing Team, med Alexander Ringstad som coach. 

På laget er seilerne Alexander Dahl Høgheim, Frederikke Foss og Sivert Svane With, og de skal gi seg i kast med den foilende enskrogsbåten Persico 69F. Liberty Bitcoin Youth Foiling World Cup er en regatta for seilere under 23 år, og arrangementet i Gaeta er det første av tre. Også det neste går i Italia, mens siste regattaforegår i Hong Kong.

De norske seilerne har allerede vært i Gaeta i nærmere to uker for å trene og gjøre seg kjent med den for dem helt nye og ukjente båten, og onsdag 3. mars skal de for første gang måle krefter mot syv andre lag.

Les mer om det norske laget og les mer om Liberty Bitcoin Youth Foiling World Cup.

 69f USA
 LUFTIG: Det blir garantert luftig og fartsfylt seiling i Italia. FOTO: Youth Foiling World Cup.
I kveld vil årsberetning, regnskap, budsjett, handlingsplan og resten av tingdokumentene bli lagt ut på NSFs nettside. Med syv timer til påmeldingsslutt er 31 seilforeninger påmeldt.

Ved midnatt i dag, 26. februar, går fristen for å melde seg på og sende inn forslag som ønskes behandlet på seiltinget 13. mars, ut. I kveld legges tingdokumentene ut, og de finner du her.

31 seilforeninger er til nå påmeldt – noe som utgjør i underkant av 70 delegater. Det er vesentlig flere enn under seiltinget i 2019, for da det møtte det frem kun 48, som var et av de laveste antallene i seilforbundets 50-årige historie.

Den digitale løsningen anno 2021 bringer med andre ord flere seil-Norges viktigste møteplass, men de 31 foreningene som til nå er påmeldt syv timer før fristen løper ut, representerer likevel ikke mer enn en firedel av NSFs 117 tilsluttede seilforeninger.

Det er fortsatt plass til flere!

Meld deg på til seiltingseminaret

 Seminarplakatx4
 SEMINAR UNDER SEILTINGET: Under seiltinget avholdes det et åpent seminar der regattaer og arrangementer legges under lupen. Meld deg på for å få en påminnelse!

I tillegg til selve seiltinget vil det også bli avholdt et åpent seminar som vil belyse arrangementene som tilbys seilere rundt om i landet. Kan noe gjøres for å gjøre dem mer populære? Er det noe som kan gjøres for å få flere til å seile? Til at det blir morsommere?

Dette er et tema som vil bli grundig belyst med en rekke innslag og foredragsholdere, og det er nå anledning til å melde seg for å få en påminnelse om seminaret en liten stund før det starter. Det er jo lett å glemme noe som skal foregå over to uker frem i tid!

Du kan melde deg på for å få en påminnelse og et varsel her.

31 seilforeninger er nå påmeldt til seiltinget. Det utgjør 26,5 prosent av alle foreningene i landet.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt, Calle Andersen, Eirik Tenningen
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen
 • Bodø Seilforening: Jens Petter Beranek Holm
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Drøbaksund Seilforening: Harald Klæboe, Eli Rondeel
 • Fredrikstad Seilforening: Sandra Hatch
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Haugesund Seilforening: Odd Steffen Garvik
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Larvik Seilforening: Tore Hansen, Torgeir Svolsbru, Ina Kristoffersen
 • Lillesand Seilforening: Ranveig Andersen
 • Malvik & Stjørdal Seilforening: Magne Kjerkreit
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Nesodden Seilforening: Endre Sjøvold, Hilde Forslund
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann
 • Oslofjorden Seilklubb: Anette Melsom Myhre
 • Ran Seilforening: Emilie Kathrin Vabø, Espen Børresen
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerklubb: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Stavanger Seilforening: Leif Middelthon, Marit Hagland, Leif Arild Åsheim
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsane Seilforening: Christoffer Opstvedt
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets: Harald Thomsen
Ved midnatt fredag 26. februar går fristen for å melde seg på til seiltinget ut. Snaut to av ti foreninger er hittil påmeldt. Hvor er alle de andre?

26. februar går også fristen for å melde inn forslag som ønskes behandlet ut.

Seiltinget er seil-Norges viktigste møteplass. Det er der beslutningene tas og de lange linjene stakes ut. Det er der personene som skal styre seilsporten de to til fire neste årene velges. 

– Jo, flere seilforeninger som er med på beslutningene som tas, desto bedre. Den eneste muligheten til å kunne påvirket utfallet av disse forslagene, er å melde seg på og delta på seiltinget. sier generalsekretær Per Christian Bordal, som fortsatt håper på rekordoppslutning all den stund seiltinget foregår digitalt og derved er kostnadsfritt for de deltagende seilforeningene og seilkretsene.

På seiltinget går man igjennom arbeidet som er gjort de siste to årene, og man beslutter hvilket budsjett som skal gjelde for de neste to. På seiltinget blir man enige om NSFs strategi- og handlingsplan, som er selve styringsdokumentet til det nye styret som skal velges. Inneholder handlingsplanen det din forening ønsker den skal inneholde? Det nytter lite å komme i ettertid å klage om foreningen din ikke er til stede på årets seilting.

I tillegg til selve seiltinget vil det også bli avholdt et åpent seminar som vil belyse arrangementene som tilbys seilere rundt om i landet. Kan noe gjøres for å gjøre dem mer populære? Er det noe som kan gjøres for å få flere til å seile? Til at det blir morsommere?

13. mars er dagen å dedikere til seilsporten – og alle landets seilforeninger og seilkretser bør være til stede!

22 seilforeninger er påmeldt – hele 95 savnes fortsatt!

Påmelding til seiltinget skjer på påmeldingsplattformen iSonen, og alle landets seilforeninger skal ha mottatt link som fører inn til denne påmeldingen.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Haugesund Seilforening: Odd Steffen Garvik
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Malvik & Stjørdal Seilforening: Magne Kjerkreit
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Nesodden Seilforening: Endre Sjøvold, Hilde Forslund
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerklubb: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets
Forslag til en helt ny og omarbeidet strategi- og handlingsplan som vil bestemme NSFs kurs de neste to–fire årene vil bli lagt frem for seiltinget. Men foreløpig er det kun 20 seilforeninger kan være med på å bestemme den endelige planen.

Deltagerlisten til seiltinget øker sakte, men kanskje litt for usikkert. Det er nå kun to døgn igjen til påmeldingen stenger. Kun 20 av landet 117 seilforeninger er representert.

Seiltinget, som skal avholdes digitalt 13. mars, har en lang rekke saker som skal behandles og vedtas. Og det som vil bli vedtatt, legger premissene for hvilken kurs seilforbundets styre og administrasjon skal sette ut i de neste to til fire årene. Budsjett, handlingsplan og valg av nytt styre er kanskje de tre viktigste ingrediensene som vil fargelegge fremtiden.

– Jo, flere seilforeninger som er med på beslutningene som tas, desto bedre. Den eneste muligheten til å kunne påvirket utfallet av disse forslagene, er å melde seg på og delta på seiltinget. sier generalsekretær Per Christian Bordal, som fortsatt håper på rekordoppslutning all den stund seiltinget foregår digitalt og derved er kostnadsfritt for de deltagende seilforeningene og seilkretsene.

Den nyandlingsplanen som legges frem for seiltinget, er betydelig omarbeidet i forhold til tidligere versjoner, og den inneholder en lang rekke nye punkter og forslag til kursvalg. Alle tingdokumentene vil være tilgjengelige på NSFs nettside etter at fristen for å melde seg på og komme med forslag til saker som ønskes behandlet har løpt ut ved midnatt 26. februar.

Drøbaksund, Bergens, Moss og Åsgårdstrand Seilforening samt Sola Brettseilerklubb og Vestland Seilkrets er de nyankomne påmeldte deltagerne på seiltinget 13. mars i løpet av det siste døgnet. For Drøbaksund stiller Guro Steine, som er foreslått som ny president i NSF for de fire neste årene. Denne representasjonen utgjør tilsammen 42 personer.

20 seilforeninger er påmeldt – 97 savnes fortsatt!

Påmelding til seiltinget skjer på påmeldingsplattformen iSonen, og alle landets seilforeninger skal ha mottatt link som fører inn til denne påmeldingen.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Drøbaksund Seilforening: Guro Steine
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerklubb: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets
Page 6 of 38