Displaying items by tag: sikkerhet

torsdag, 20 juni 2019 11:54

Ikke la noen drukne fra brygga i sommer

Det er aldri en sommer uten drukningsulykker, og forbausende mange skjer i forbindelse med fall fra brygger. Norges Seilforbund og Kongelig Norsk Båtforbund har utarbeidet en huskeliste for alle som har en brygge de har ansvaret for.

​Hvert år er det dessverre altfor mange drukningsulykker i Norge, både i forbindelse med bruk av fritidsbåt, og i andre sammenhenger. Statistikk viser at en uforholdsmessig stor del av dødsulykkene med fritidsbåt skyldes fall fra brygge og mellom båt og brygge.

Vi i NSF og KNBF ønsker å sette fokus på dette nå som båtsesongen 2019 er i full gang, og kanskje kan vi sammen bidra til å redusere antall alvorlige ulykker.

Huskeliste for å unngå at ulykker skjer:

 • Er det områder i havna som burde vært bedre belyst?
 • Er det områder i havna som kunne hatt gjerder eller andre sikringer?
 • Er det områder på bryggene som kunne trengt en skrubbing mot sleip grønske?
 • Er det gangveier som kan gjøres mindre bratte eller utstyres med stegtrinn?
 • Er det god orden på brygga, så man unngår å snuble i utstyr eller løse deler?
 • Finnes det strø- og snømåkingsutstyr til bruk vinterstid?

Hvis ulykken allikevel er ute:

 • Har vi oppslag med kontaktinfo til nødetater og havnesjef?
 • Har bryggene våre tilstrekkelig med redningsbøyer tilgjengelig?
 • Er det tilstrekkelig med redningsleidere på brygger og kaier?

Husk:

 • Det er bedre å gjøre enkle tiltak enn å ikke gjøre noe
 • Selv små tiltak kan gjøre stor forskjell
 • La oss alle bidra litt til at ingen av våre båtvenner utsettes for ulykker i år!
Published in Forsiden
Tagged under