fredag, 30 oktober 2020

Styrer kommer og går – generalsekretærer består

Written by
TRE PRESIDENTER OG EN GENERALSEKRETÆR: Arve Sundheim var generalsekretær i NSF under syv presidenter. Her (t.v) sammen med Carl L. Mortensen, Eigil Hagen og Per Kierulf som alle var presidenter i NSF. TRE PRESIDENTER OG EN GENERALSEKRETÆR: Arve Sundheim var generalsekretær i NSF under syv presidenter. Her (t.v) sammen med Carl L. Mortensen, Eigil Hagen og Per Kierulf som alle var presidenter i NSF. FOTO: Morten Jensen
Per Christian Bordal er den syvende generalsekretæren i NSFs 50-årige historie. Presidenter og styremedlemmer har det vært atskillig flere av.

42 ARVE sundheimArve Sundheim var Norges første ordentlige generalsekretær. Før ham var det mer snakk om kontorledere som holdt i trådene. Arve Sundheim var generalsekretær i 21 år, og jobben gjorde han så godt at han senere innehadde den samme stillingen i det internasjonale seilforbundet.

Her er noen utdrag fra NSFs jubileumsbok som ble lansert tidligere i år i anledning Norges Seilforbunds 50 års-jubileum. Det forteller litt om Norges første og svært myndige generalsekretær. Jubileumsboken, som er skrevet av Mikkel Thommessen, er for øvrig i salg på forlaget Blue Ocean Media – 200 sider spekket med tekst og minner fra NSFs historie.

KLIPP FRA NSFs JUBILEUMSBOK: 

Det hevdes at det er generalsekretæren i forbundet som forvalter selve makten, mens de tillitsvalgte stort sett må nøye seg med æren. For det er jo slik at formenn, presidenter  og styrene rundt dem skifter jevnlig, mens generalsekretæren står for kontinuiteten i driften. Organisasjonens nervesenter og makten ligger i administrasjonen. 

– Selvfølgelig har vi makt, hvis en ønsker å se slik på det, sier Arve Sundheim og tilføyer: 

– Men jeg vil heller se på det som innflytelse. Fordi vi kjenner problemstillingene godt ettersom vi sitter med alle sakene til daglig, er det klart at vi har visse påvirkningsmuligheter. At vi har holdt på såpass lenge, gjør også at det er lettere for oss å se enkelte beslutninger i et større perspektiv,.

Han mener at han derfor har en mer solid bakgrunn i enkeltsaker enn en tillitsvalgt, som både fungerer over en begrenset periode og vanligvis har andre oppgaver til daglig. 

– En viss påvirkningsmulighet ligger jo i saksforberedelser, møteinnkallinger, utredninger og referater, men jeg tror ikke jeg bevisst har benyttet for eksempel referatskriving til å fordreie styrets vedtak til fordel for egne synspunkter. Dessuten benytter vi lydbåndopptager på alle våre AU- og styremøter.

Arve Sundheim ble oppfattet som ganske autoritær, og hadde sine bestemte meninger om mye.

Jubileumsbok front– Når det ellers gjelder mine meninger, så står jeg for dem. Jeg forsøkte lojalt å følge forbundets handlingsplan og de vedtak som er fattet, men når enkeltpersoner kommer med utspill på tvers disse, har jeg for vane å reagere. Det ville for øvrig vært merkelig om alle skulle være enig med meg i ett og alt. Poenget må være at frem til et endelig vedtak er fattet, må alle parter, også generalsekretæren, ha anledning til å gi uttrykk for sine meninger.

Arve Sundheim tiltrådte stillingen som generalsekretær våren 1974 og delte i begynnelsen kontorer med Kongelig Norsk Båtforbund i Grønnegata i Oslo. Lønnen var, slik Sundheim husker det, cirka 60 000 kroner i året. I tillegg hadde han subsidiert bolig til rundt 1500 per måned.

Sundheim var generalsekretær frem til 1995, da han ble headhuntet av det internasjonale seilforbundet. Marianne Davis (With) etterfulgte Sundheim i NSF. De neste generalsekretærene var Morten Justad Johnsen, Erik Philip G. Solberg, Tonje Hopstock, Espen Guttormsen og nå altså Per Christian Bordal.

I den samme perioden har det vært 14 presidenter.