fredag, 18 september 2020

Hvem blir Årets trener og ildsjel?

Written by
ÅRETS ILDSJEL 2019: Pål Kragset fra Ålesund ble Årets Ildsjel 2019. Men hvem blir det i 2020? Du kan komme med forslag! ÅRETS ILDSJEL 2019: Pål Kragset fra Ålesund ble Årets Ildsjel 2019. Men hvem blir det i 2020? Du kan komme med forslag! FOTO: Morten Jensen
Prisene Årets Ildsjel og Årets Trener skal deles ut i høst, og etter en sesong helt utenom det vanlige, er disse prisene viktigere enn noen gang.

Sesongen 2020 har vært utfordrende og annerledes. Smittevernsreglene har lagt store hindringer i veien for aktivitet og trening rundt om i seilforeningene. Likevel har foreningslivet rundt om i landet kanskje blomstret mer enn noen gang. Det er blitt vist kreativitet i å finne løsninger og oppfinnsomhet når det gjelder å kunne gi seilerne tilbud innenfor de rammene man til en hver tid har måttet forholde seg til.

I dette arbeidet er det helt sikkert noen ildsjeler eller trenere som har stått frem og gjort en ekstraordinær innsats, og nå vil Norges Seilforbund gjerne ha forslag til kandidater til prisene som vil gi en honnør til nettopp denne gruppen i seil-Norge.

Fristen for å nominere sine kandidater i alle de tre kategoriene er 1. november.

Kriteriene for å bli vurdert som Årets Trener og Årets Ildsjel er disse:

Årets Trener

 • Har gjort en solid innsats, utover det man kan forvente av en trener.
 • Har vært med å skape en ekstraordinær utvikling eller en ekstraordinær prestasjon (gjerne for en større gruppe).
 • Har søkt å tilegne seg mer kunnskap om trenergjerningen og ønsker å dele denne med andre trenere.
 • Har gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats.
 • Har fremstått som en rollemodell.
Tidligere tildelinger:
 • 2019: Marthe Bjerkåsholmen, Asker
 • 2018: Måns Hellström, KNS
 • 2017: Jon Alexander Mortensen, Bærum
 • 2016: Jan Steven Johannessen, Moss
 • 2015: Iens Ludvig Høst, KNS
   20191012 215241 MJP
   ÅRETS TRENER 2019: Marthe Bjerkåsholmen ble Årets Trener 2019. Hvem som skal blir det i 2020 vil NSF gjerne ha forslag til. FOTO: Morten Jensen

Årets Ildsjel

 • Vedkommende har gjort en solid innsats over minst ti år.
 • Hun/han kan ikke være ansatt i eller lønnet for arbeidet som legges til grunn for tittelen.
 • Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats formseilforeningen og/eller medlemmene i seilforeningen.
Tidligere vinnere:
 • 2019: Pål Kragset, Ålesund
 • 2018: Frode Stavang, Florø
 • 2017: Erik Ask, KNS
 • 2016: Gerd Esplid, Lysakerfjorden
 • 2015: Rolf Hermansen, Ran
Nominasjonsprosessen

– Alle som vil kan nominere kandidater og sende dem til sin forening med en skriftlig begrunnelse. Styrene i foreningen skal så sende de nominerte til Norges Seilforbund, sier Per Christian Bordal.

Fristen er 1. november.

Forslagene til Årets Trener vil bli vurdert av en jury som består av trenerutvalget i NSF og generalsekretær Per Christian Bordal. Juryens innstilling vil så bli behandlet av NSFs styre, som står for den endelige utnevnelsen.

Når det gjelder Årets Ildsjel, vil juryen bestå av generalsekretær og de to siste avgåtte presidentene i Norges Seilforbund, som er Tor Møinichen og Peter L. Larsen. Deretter blir det samme prosedyre i NSFs styre.

Christian Radichs Ærespris

Også Christian Radchs Ærespris skal deles ut i høst. Prisen tildeles unge, norske seilere i alderen 15–21 år som har utmerket seg med sitt engasjement for å skape et bedre miljø, fremme seiling generelt eller har bidratt til å spre ren seilglede.

I år skal Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund peke ut en ny vinner, og alle foreninger oppfordres til å sende inn sine kandidater.  Målet med prisen er å stimulere til økt aktivitet og bredere forståelse for hva seiling er.

Vi har tidligere spurt om kandidater til denne prisen:

Les: Finn en kandidat til Christian Radichs Ærespris

Tidsfristen for å nominere kandidater til Christian Radichs Ærespris er også satt til 1. november. Kandidater til Christian Radichs Ærespris kan meldes inn til Per Christian Bordal.